Skip to main content

Daikins inverterteknik

Konstruerad för att spara energi.

inverter technology

Minska energiförbrukningen 

Luftkonditioneringssystem och värmepumpar behåller inställd temperatur genom att kyla när rumstemperaturen stiger över den inställda temperaturen och genom att värma när rumstemperaturen sjunker under inställd temperatur.

I stället för att utvinna energi genom att starta och stoppa, ställer den inverterstyrda kompressorn varvtalet antingen högre eller lägre, så att den på lång sikt går kontinuerligt och mer effektivt. Genom att upprätthålla en jämn takt minskar vår inverterteknik förbrukningen med 30% jämfört med traditionella på / av-system.

Vår inverterteknik kan jämföras med löpning. Det tar mer energi att sprinta och stoppa än att springa i jämn takt. 

Non inverter type air conditioner

Värmepump eller luftkonditionering utan inverter

Systemet arbetar i ett mönster med start och stop , vila och sedan starta och stoppa igen, då används mer energi.

Inverter Type air conditioner

Värmepump eller luftkonditionering med inverter  

Systemet arbetar i en jämn takt detta sparar energi.

Kontinuerlig komfort med ett stabilt klimat 

Invertern justerar sin kyl- och värmeffekten kontinuerligt för att anpassa rummets temperatur. 

Minska din energiförbrukning med upp till 30%

Invertern övervakar och justerar omgivningstemperaturen när det behövs. I stället för att utvinna energi genom att starta och stoppa, justerar invertern kompressorns hastighet så att den på lång sikt går effektivare.

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?