Skip to main content

Erkänner Daikins organisatoriska kvalitet

Under årens lopp har Daikin Europe N.V. uppmärksammats som ett välskött och organiserat företag som uppfyller alla europeiska tillverkningsstandarder och är mån om säkerheten och välbefinnandet för sin personal. Vi träffas för att överträffa alla gällande anställnings-, hälso- och säkerhetsföreskrifter och se till att våra anställda är effektivt utbildade och stöttade på arbetsplatsen. Daikin Europe N.V. har också erkänts som en aktiv och engagerad medlem av det lokala och bredare europeiska näringslivet, beredd att ta ansvar för att främja och uppmuntra andra organisationer i regionen.

Överensstämmelse enligt J-SOx

J-SOx är förkortningen för den japanska versionen av Sarbanes-Oxley-lagen eller SOx. SOx hänvisar till en del av USA:s lagstiftning utarbetad av de amerikanska politikerna Sarbanes och Oxley. Lagen är tänkt att skapa transparens och lugna investerare i efterdyningarna av en rad redovisningsskandaler i näringslivet.

Sedan 2008 måste alla företag som är verksamma på den japanska aktiemarknaden följa den japanska versionen av denna lag, lagen om finansiella instrument och utbyte. Daikin Europe N.V. har varit J-SOx-kompatibel sedan april 2008.

Daikins svar på J-SOx

Som svar på den japanska lagstiftningen har Daikin anpassat sina system för att säkerställa effektiviteten hos alla operativa processer inom hela Daikin-koncernen som kan påverka den finansiella rapporteringen.

Daikin utvärderar kontinuerligt dessa system för att säkerställa att företaget effektivt tillhandahåller den interna kontrollförsäkran som krävs av J-SOx. Företaget har åtagit sig att göra alla nödvändiga justeringar av dessa system, för att säkerställa fortsatt efterlevnad av J-SOx och alla relaterade bestämmelser.

ISO14001 certifiering

Daikins engagemang för att skydda och förbättra kvaliteten på miljön har belönats med den eftertraktade ISO14001-certifieringen.

ISO 14001 säger att ”Daikin har ett effektivt miljöledningssystem på plats för att skydda både människan och miljön från den potentiella påverkan av dess tillverkningsaktiviteter, produkter och tjänster samtidigt som de hjälper till att upprätthålla och förbättra den övergripande kvaliteten på miljön.”

Daikin är en av de första tillverkarna av luftkonditioneringar att få ett sådant erkännande.

ISO9001-certifiering

Tillverkningen hos Daikin Europe N.V. uppfyller alla europeiska tillverkningsstandarder och kvalitetskrav, samtidigt som pågående forskning fokuserar på att optimera både enhetskapacitet och kvalitet.

Efter att framgångsrikt följa våra fabrikers exempel i Japan, fick Daikin Europe N.V. ISO 9001-certifikatet 1993. Certifieringen är våra kunders garanti för att vi uppmärksammar kvalitet i varje skede av design och produktion, såväl som i vår eftermarknadsservice. Det säkerställer också att Daikins kvalitetssystem revideras regelbundet, både internt och av externa organ.

I april 2002 granskades Daikin Europe N.V. av Lloyd Register Quality Assurance enligt den nya ISO9001:2000-normen. Denna nya standard är affärsprocessorienterad och kräver att deltagande företag styr alla processer mot att uppnå kundnöjdhet.

Våra motiverade medarbetare strävar efter ständiga förbättringar och säkerställer att Daikins produkter och processer alltid överensstämmer med ISO9001-certifieringskraven.

ISO50001 certifiering

Sedan 2006 deltar Daikin frivilligt i den flamländska energirevisionsöverenskommelsen 2006 - 2014. Detta avtal är ett avtal mellan den flamländska regeringen och företag med hög energiförbrukning och går längre än de lagstadgade standardkraven. Syftet med detta avtal är att säkerställa att flamländska energiintensiva företag stannar och blir ledande företag inom energieffektivitet! Daikin deltar redan i efterföljaren till revisionsavtalet, det flamländska energipolitiska avtalet, perioden 2015 - 2020, med samma mål som avtalet men med ytterligare krav för de deltagande företagen.

Utöver detta har Daikin ett effektivt energiledningssystem på plats för att säkerställa en hållbar användning OCH reducering av energi! Under 2014 har vårt ledningssystem granskats framgångsrikt av Lloyds enligt ISO 50001-standarden. Daikin är en av de första tillverkarna av luftkonditioneringar att få ett sådant erkännande.

Anmärkning: DENV använder bara grön energi vid tillverkningsanläggningen i Oostende och dessutom installeras 2000 solpaneler för att producera grön energi. Genom dessa åtgärder har DENV drastiskt reducerat sitt koldioxidavtryck.

ISO 45001 certifiering

Säkerheten för våra anställda, underleverantörer, besökare och grannar är av yttersta vikt för Daikin.

Daikin Europe N.V. har uppnått den internationellt erkända ISO 45001 gällande hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

För att uppfylla denna standard har Daikin Europe N.V. ett säkerhetsledningssystem på plats som inkluderar:

 • En hälso- och säkerhetspolicy
 • Regelbundna riskanalyser
 • En säkerhetsåtgärdsplan
 • Mål för säkerhet och hälsa
 • Överensstämmelse med juridiska och andra krav
 • Medverkan och konsultation av anställda
 • Effektiva utbildningar och instruktioner
 • Kommunikation om säkerhet och hälsa
 • Effektiv mätning av organisationens säkerhetsnivå
 • Akutrutiner relaterade till företagets aktiviteter (t.ex. köldmedieläckage, brand, miljöincidenter)
 • Revisioner och utvärderingar av säkerhetssystemet

Läs mer

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?