Skip to main content

Institut Pasteur de Lille utvärderade effektiviteten hos Daikins luftrenare mot respiratoriska virus

2021-07-07

Brussels, 7:e juli 2021 Det välkända franska laboratoriet Institut Pasteur de Lille drar från sina tester slutsatsen att Daikins utbud av luftrenare tar bort mer än 99,98 % av det mänskliga coronaviruset HCoV-229E på 2,5 minuter*.

  • Enligt de tester som utfördes i laboratorierna hos Institut Pasteur de Lille, avlägsnar Daikins luftrenare mer än 99,98 % av det mänskliga coronaviruset HCoV-229E inom 2,5 minuter. Viruset tillhör samma stam som SARS-CoV-2, coronaviruset som orsakade pandemin COVID-19.
  • Enheterna har även utvärderats som effektiva till 99,93 % mot H1N1-virus inom 2,5 minuter. H1N1 är det virus som orsakar vanlig influensa.
  • Det innebär att Daikins luftrenare är en extra åtgärd i kampen mot respiratoriska sjukdomar. Den kompakta luftrenaren med plug-and-play kan i stor utsträckning bidra till att minska risken för överföring av respiratoriska virus.
  • Detta erkännande är en milstolpe i Daikins plan att bli en stor aktör inom luftreningsbranschen i Europa, Mellanöstern och Afrika.

Testad effektivitet mot coronavirus

Som specialist på luftkvalitetshantering ser Daikin det som sitt uppdrag att tillhandahålla innovativa lösningar och har sålt luftrenare i över 45 år. Deras luftrenare och patenterade luftreningsteknik, som används i annan Daikin utrustning, har för länge sedan bevisat sin effektivitet mot luftföroreningar, såväl som säsongsbetonat pollen och virus.

För att förstärka påståendet om teknologins effektivitet anförtrodde Daikin Europe N.V. det franska laboratoriet Institut Pasteur de Lille med att testa dess utbud av luftrenare. Det har nu formellt bevisats att Daikins modeller avlägsnar mer än 99,98 % av det mänskliga coronaviruset HCoV-229E på 2,5 minuter. Detta är en viktig prestation.

Institut Pasteur de Lille utförde testet med viruset HCoV-229E, som är ett coronavirus nära besläktat med SARS-CoV-2. Av säkerhetsskäl användes inte själva SARS-CoV-2-viruset. Faktumet att de två virusen är av samma familj är en stark indikation på att Daikin luftrenare är viktiga vapen för att minska risken för virusöverföring och hjälpa till att bekämpa COVID-19-pandemin.

Effektiviteten hos Daikin luftrenare uppnås genom en kombination av det högeffektiva HEPA-filtret, som fångar viruset, följt av en intensiv exponering för Daikins patenterade teknik Flash Streamer, som avlägsnar viruset.

Institutet har även testat luftrenarna avseende effektivitet mot H1N1, viruset som orsakar säsongsbetingad influensa. Under samma testförhållanden drar Institut Pasteur de Lille slutsatsen från sin studie att Daikin luftrenare avlägsnar mer än 99,93 % av detta H1N1-virus på 2,5 minuter. Detta visar att dessa enheter även är högpresterande när det gäller att bekämpa influensa.

Luftrening och ventilation är nyckeln till hälsosamma inomhusmiljöer

Daikin luftrenare renar inomhusluften genom att cirkulera den genom enheten och låta luften passera en mängd filter och reningstekniker. Enheterna används vanligtvis i bostadsmiljöer, små kontor, butiker, klassrum, medicinska väntrum och läkarskåp. Luftflödet på Daikins luftrenare är cirka 330 m³/timme. Detta innebär att luftvolymen i ett medelstort rum strömmar genom enheten flera gånger per timme.

M. Olivier Luminati, projektledare för ventilation och luftrening

M. Olivier Luminati, projektledare för ventilation och luftrening, som har haft ett nära samarbete med Institut Pasteur de Lille i Daikins testprojekt, säger: "Testresultaten är goda nyheter för samhället. Precis när alla förbereder sig för att återgå till jobbet och ett normalt liv kan vi skapa förutsättningar för att göra det på ett säkrare sätt. Daikins engagemang för hälsosamma inomhusmiljöer har resulterat i ett brett utbud av luftfiltrerings- och reningsprodukter. Vi använder dessa teknologier i våra lösningar för luftkonditionering, värme och ventilation, för både små och stora byggnadstillämpningar. Vi kan i princip hjälpa som har behov av ren och frisk inomhusluft att hitta rätt lösning”.

M. Anthony Dimou, General Manager

Luftkvaliteten inomhus har stor inverkan på människornas prestation och välbefinnande. Det finns många faktorer som påverkar luftkvaliteten såsom PM2,5-partiklar, allergener, luftfuktighet och så vidare. Daikin antog denna utmaning redan för länge sedan och lanserade sin första luftrenare i Japan 1975. M. Anthony Dimou, General Manager för Daikins luftreningsverksamhet i EMEA: "Resultaten från Institut Pasteur de Lille är ett genombrott för oss och samhället. Jag är övertygad om att Daikin kan bli referensföretaget för inomhusluftkvalitetshantering i EMEA-regionen”.

* Detaljerade testresultat per typ av Daikin luftrenare:

’Daikin-enhet MCK55WVM (kommersiellt namn MCK55W), som testats av Institut Pasteur de Lille, avlägsnar 99,996 % av det mänskliga coronaviruset HCoV-229E inom 2,5 minuters drifttid vid ”turbo”-hastighet under laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en innervolym på 0,47 m³, utan tillförsel av ny luft). Det mänskliga coronaviruset HCoV-229E skiljer sig från det virus som ger COVID-19 och SARS-CoV-2, men tillhör samma stam av coronavirus.’

’Daikin-enhet MCK55WVM (kommersiellt namn MC55W/VB), som testats av Institut Pasteur de Lille, avlägsnar 99,98 % av det mänskliga coronaviruset HCoV-229E inom 2,5 minuters drifttid vid ”turbo”-hastighet under laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en innervolym på 1,4 m³, utan tillförsel av ny luft). Det mänskliga coronaviruset HCoV-229E skiljer sig från det virus som ger COVID-19 och SARS-CoV-2, men tillhör samma stam av coronavirus.’

’Daikin-enhet MCK55WVM (kommersiellt namn MCK55W), som testats av Institut Pasteur de Lille, avlägsnar 99,986 % av influensavirus A, undergrupp H1N1 inom 2,5 minuters drifttid vid ”turbo”-hastighet i laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en innervolym på 0,47 m³, utan tillförsel av ny luft).

’Daikin-enhet MCK55WVM (kommersiellt namn MC55W/VB), som testats av Institut Pasteur de Lille, avlägsnar 99,93 % av influensavirus A, undergrupp H1N1 inom 2,5 minuters drifttid vid ”turbo”-hastighet under laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en innervolym på 0,47 m³, utan tillförsel av ny luft).’

För mer information, besök:

Daikins produkter för luftkvalitetsinnovationer:

https://www.daikin.eu/en_us/about/daikin-innovations/indoor-air-quality.html

Daikins produktsida för luftrening:

https://www.daikin.eu/en_us/solutions/for-your-home/air-purification.html

Information om Daikin Flash Streamer-teknik:

https://www.daikin.eu/en_us/about/daikin-innovations/indoor-air-quality/for-your-home/daikin-streamer-research-institute/streamer-technology.html

Webbplats Institut Pasteur de Lille www.pasteur-lille.fr

Ytterligare information

Om Daikin

Vi bryr oss om luften. Vi använder vår mångåriga erfarenhet av luftkonditionering och vår passion för innovativ teknik för att göra luften som vi lever i den bästa möjliga luften. Och det vill vi göra samtidigt som vi tar hand om miljön och skyddar framtida generationer. År 2050 siktar Daikin på att vara koldioxidneutralt i alla dess handlingar och de produkter och lösningar som de säljer. Det är vårt mål hos Daikin.

Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. är ett dotterbolag till Daikin Industries Ltd. och en stor europeisk tillverkare av luftkonditioneringsapparater, värmepumpar, luftrenare och kylutrustning, med cirka 13 000 anställda i 24 bolag inom EMEA. Det har 14 stora tillverkningsanläggningar baserade i Belgien, Tjeckien, Tyskland, Italien, Spanien, Turkiet, Österrike och Storbritannien. Daikin Europe Groups huvudkontor ligger i Belgien, med kontor i Oostende, Gent och Bryssel. Företaget grundades 1973. Daikin har 2 171 anställda på belgiskt territorium.

Marknadsledare för värmepumpsteknik i Europa

Med över 90 års erfarenhet i värme- och luftkonditioneringsbranschen är Daikin marknadsledare inom värmepumpsteknik. Företaget är välkänt för Daikin VRV för kommersiella applikationer och Daikin Altherma-serien för privata värmeapplikationer. Över 85 % av enheterna för den europeiska marknaden tillverkas även i Europa.

Total leverantör av HVAC och kyllösningar

Daikins breda produktutbud möjliggör skräddarsydda lösningar för alla kunders behov gällande värme, ventilation, luftkonditionering, luftrening och kyla. På senare år har Daikin kompletterat dess produktutbud och kraftigt utökat marknadsnärvaron i Europa inom värmepumpsteknik, såväl som kommersiell och industriell kylning. 2016 förvärvade Daikin Europe N.V. Zanotti S.p.A., den italienska tillverkaren av industri- och transportkylning. I februari 2018, Tewis Smart Systems S.L. med i gruppen. Tewis är ett av de ledande företagen i Spanien för standardiserade och kundspecifika kyllösningar, inklusive CO2-lösningar. I början av 2019 förvärvade Daikin Europe N.V. det österrikiska kylföretaget AHT.

Om Daikin Industries Ltd.

Daikin Industries Ltd. baserat i Osaka, Japan, sysselsätter cirka 80 000 personer över hela världen och nådde en försäljning på cirka 18,45 miljarder euro under räkenskapsåret 2020 (20 april – 21 mars). Företaget är global marknadsledare för värmepumpar och luftkonditioneringssystem samt luftfiltrering. Daikin Industries Ltd. är den enda luftkonditioneringstillverkaren i världen som utvecklar och producerar alla viktiga komponenter såsom kylmedel, kompressorer och elektronik internt.

Mer information finns på www.daikin.eu och på www.daikin.com.

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?