X-seriens luftvärmepumpar

Optimised Heating luftvärmepumpar

Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt klimat. Det innebär att du får optimal besparing, funktion, effektivitet, komfort och driftsäkerhet oavsett om det är en råkall vinterdag eller en stekhet sommardag.

CaldoXR_nyhet.jpg

Luftvärmepump Caldo XR

SoloXR_nyhet.jpg

Luftvärmepump Solo XR

bluevolution_ururusarara_710x460.jpg

Luftvärmepump Ururu Sarara XR

Emura_BraVal.jpg

Luftvärmepump Emura X

Nexura_BraVal.jpg

Luftvärmepump Nexura X

Origo_BraVal.jpg

Luftvärmepump Origo X

Kyl & Värmepump Importörerna har, tillsammans med RISE (Research Institutes of Sweden), tagit fram en testmetod för luft/luftvärmepumpar. Testet är tänkt att synliggöra för konsumenter hur stora besparingar som kan göras med olika fabrikat av värmepumpar på marknaden. Samtliga tester har gjorts i en tredje oberoende parts laboratorium. Resultatet av testerna har sedan använts för att beräkna energibesparingen i tre olika typhus på tre olika platser i landet - Luleå, Stockholm och Malmö. 

Caldo XR40 och Ururu Sarara XR35 har testats och ligger i toppskiktet i samtliga tester. 

Värmepumpar med 16 års trygghet

Våra värmepumpar har en mycket hög kvalitet, därför kan vi också erbjuda en lång trygghet. 

De levereras med minst en 5-årig garanti. Efter garantitiden erbjuds du en kompletterande försäkring som ger dig trygghet i upp till 16 år efter köpet. 

Daikin har ett nätverk av professionella återförsäljare över hela Sverige och ett nätverk av servicepartners för din trygghet. Värmepumpen måste registreras på Daikins hemsida för att garantin ska gälla.  
Läs mer om Daikins garantier

16_ars_trygghet.png
Luftvärmepumpar optimerade för värme
Bra_Val_Ururu_Sarara_.png

Utvecklade med fokus på uppvärmning 

Varför välja Daikin X-Serie?

  • Utvecklad för Sverige och vårt kalla klimat.
  • Optimerade för hög uteffekt när temperaturen faller.
  • Frihängande värmeväxlare gör att det inte behövs någon värmekabel i utomhusdelen.
  • Snabb och effektiv avfrostning.
  • Flera av X-seriens luftvärmepumpar har fått utmärkelsen Bra Val av Folksam både 2015 och 2016.
Luftvärmepumpar från Daikin bäst när det är kallt

Mycket värme

I utedelen har Daikin utvecklat en ny teknik med hängande värmeväxlarbatteri, istället för som andra luft/luft värmepumpar ha det fäst i chassiet. Den stora fördelen är att nu behövs inte längre någon strömslukande värmekabel för avisning. Det betyder också att det inte behövs någon extra jordfelsbrytare för värmepumpen. Ett vanligt problem för luft/luft värmepumpar, oavsett märke, är annars att värmekabeln med tiden kan orsaka jordfel. Med Daikins nya teknik är problemet löst.

Patenterad kompressor

Daikins egenutvecklade och patenterade Swingkompressor har färre rörliga delar än andra fabrikat vilket ger bättre driftsäkerhet och en ökad livslängd. Nu med två kammare för en ännu tystare och vibrationsfriare gång.

Avancerad avfrostningslogik 

- Jämnare värme i huset! Den avancerade mikroprocessorn ser till att maskinen avfrostar endast när det behövs, även vid så kall temperatur som -15 °C kan maskinen jobba upp till tre timmar mellan avfrostningarna.

The most energy efficient solution

Återförsäljaren din Daikin expert

Daikins organisation är uppbyggd med återförsäljaren i centrum. Våra återförsäljare är välutbildade köldmedietekniker som tar ansvar före, under och efter installationen. Experten ser över husets värmesystem och ger dig råd om vilken värmepump som blir bäst just för dig. 

The most energy efficient solution

Den mest energieffektiva lösningen

  • Finns med Bluevolution-teknik för att ytterligare minska miljöpåverkan
  • Drift med 80% förnyelsebar energi från luften och 20% elektricitet
  • Invertertekniken förbättrar energibesparingarna med 30%
  • 3-områdes ”intelligent eye” och Econo-läge reducerar överkonsumtion
  • Automatisk filterrengöring minskar energiförbrukningen ytterligare 25%
Hero shot - always in control.jpg

Alltid under kontroll

Ladda ner appen Daikin Online Controller, anslut din luftvärmepump till Wi-Fi och styr ditt klimat från valfri plats. Det är så enkelt.

Utvecklad för komfort

 3-områdes ”intelligent eye” använder sensorer för att registrera och rikta om luftflödet från personer. Systemet växlar automatiskt om till energisparläge när rummet är obefolkat.

intelligent-eye-ururu-sarara2.png