DCC601A51_01_001_installation-picture_standard.jpg

Intelligent styrenhet

Styr flera zoner och fastigheter från en centraliserad pekskärm eller online med vår Daikin Cloud Service.

Enkel att använda

Den intuitiva pekskärmen gör det enkelt att styra klimatet

Energiövervakning

Jämför energiförbrukningen på flera platser med registrering

Styrning av flera platser

Styr upp till 32 enheter per plats via vår online Daikin Cloud Service

Alla tillämpningar

Intelligent Tablet Controller är idealisk för alla typer av små till medelstora kommersiella behov


Centraliserad flerzonskontroll

Kommersiella platser har hög energiförbrukning och ofta olika zoner med separat behov av värme, kyla, belysning och frys. Vår intelligenta surfplatte-styrenhet ger dig lösningen för att styra alla dessa variabler från ett centraliserat gränssnitt eller via Daikin Cloud. Genom att erbjuda en totallösning som kan hantera olika zoner kan du maximera energieffektiviteten och sänka energiförbrukning.

Centralized multi-zone control
Kontrollera en eller flera områden med  Daikin Cloud Service.

1. Kök - Individuell kontroll styrs av personalen

2. Lagerrum - Minska energikostnaderna för icke-komfortområden genom att ställa in ett annat, bredare temperaturband

3Omklädningsrum - Anpassade inställningar för att skapa en varmare zon för omklädningsrum för maximal kundkomfort

4. Detaljhandel - Timer ställs innan, före och efter öppettider

Intuitive Tablet Controller

Intuitivt och användarvänlig styrning

Pekskärmen för lokal styrning är designad för att passa alla interiörer och det intuitiva gränssnittet gör systemet användarvänligt.

Du kan även begränsa personalens möjlighet att ändra inställningar för optimal användarvänlighet, samtidigt som energieffektivitet och kundkomfort maximeras.

13_Controls-_screenshot-monitoring.jpg

Smart energihantering

Skapa planeringar för din energianvändning och övervaka den noga. Intelligent Tablet Controller registrerar din förbrukning, jämför flera platser med varandra och markerar vilka områden eller enheter som använder mest energi. Informationen om energiförbrukningen gör att du kan vidta nödvändiga åtgärder för att minska energiförbrukningen.

Anslut till Daikin Cloud

Styr din fastighet oavsett var du befinner dig. Med Daikin Cloud kan du ansluta flera fastigheter och nå dem från valfri enhet. Installatörer och tekniker har också tillgång till Cloud för att snabbt kunna starta en felsökning om problem uppstår. Det användarvänliga gränssnittet gör styrningen enkel att hantera och den automatiska spårningen av energiförbrukning hjälper dig minska dina kostnader på sikt.

cloud.png