Skip to main content

Intelligent styrning från läsplatta

Styr flera zoner och fastigheter från en centraliserad pekskärm eller online med vår Daikin Cloud Service.

Lätt att använda

Den intuitiva pekskärmen gör det enkelt att styra klimatet

Energiövervakning

Jämför energiförbrukningen på flera platser med registrering

Styrning av flera platser

Styr upp till 32 enheter per plats via vår online Daikin molntjänst

Kommersiella tillämpningar

Intelligent Tablet Controller är idealisk för alla typer av små till medelstora kommersiella behov

Centraliserad flerzonskontroll

Kommersiella platser har hög energiförbrukning och har ofta olika zoner med separat behov av värme, belysningkyla, och ventilation. Vår intelligenta surfplatte-styrenhet ger dig lösningen för att styra alla dessa variabler från ett centraliserat gränssnitt eller via Daikin Cloud. Genom att erbjuda en totallösning som kan hantera olika zoner kan du maximera dig energieffektivitet och sänka din energiförbrukning, samt öka dina kunders komfort.

Centraliserad flerzonsstyrning
Kontrollera en eller flera områden med  Daikin Cloud Service.

1. Kök - Individuell kontroll styrs av personalen

2. Lagerrum - Minska energikostnaderna för icke-komfortområden genom att ställa in ett annat, bredare temperaturband

3Omklädningsrum - Anpassade inställningar för att skapa en varmare zon för omklädningsrum för maximal kundkomfort

4. Detaljhandel - Timer ställs innan, före och efter öppettider

bg-image

Intuitiv och användarvänlig styrning

Den snygga pekskärmen för lokal styrning är utvecklad för att passa alla interiörer och det intuitiva gränssnittet gör systemet mycket användarvänligt.

Du kan även begränsa personalens möjlighet att ändra inställningar för optimal användarvänlighet, samtidigt som energieffektivitet och kundkomfort maximeras.

Anslut till Daikin Cloud

Styr din fastighet varifrån som helst Med Daikin Cloud kan du ansluta flera fastigheter och nå dem från valfri webbaktiverad enhet. Installatörer och tekniker har också tillgång till Cloud så att de kan logga in och omedelbart starta felsökningen om det uppstått ett fel. Det användarvänliga gränssnittet gör styrningen enklare och den automatiska spårningen av energiförbrukning hjälper dig minska dina kostnader i långa loppet.

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?