Intelligent Touch Manager

Intelligent touchstyrning

Styr effektivt hela fastigheten från ett centraliserat gränssnitt med Daikin Building Management System (BMS).

Lätt att använda

Med det användarvänliga gränssnittet kan du styra klimatet när som helst och från valfri plats

Smart energihantering

Övervaka din energianvändning och detektera energiförluster

Integrering med tredjepartsprodukter

Integrera din klimatstyrning med dina lampor, larm, sensorer, hissar och mer

Flexibel multienhet-styrning

Anslut och styr upp till 512 Daikin enheter i ett system och kombinera ett obegränsat antal system via vårt webbgränssnitt


Hantera hela byggnaden med ett gränssnitt

Daikins Intelligent Touch Manager sammanför alla dina klimatstyrenheter i ett system. Styr värme, kyla, varmvatten, ventilation, rening, kylning samt luftridåer från samma gränssnitt. Den flexibla programvaran möjliggör tredjepartsintegrering, vilket innebär att du även kan styra din belysning, larm, sensorer, hissar mm från samma system. Med vårt webbgränssnitt kan du styra din fastighet från vilken plats som helst via pekskärm, Intranet eller Internet.

Infographic Intelligent Touch Manager

Smart energihantering

Skapa planeringar för din energianvändning och övervaka den noga. Intelligent Touch Manager meddelar dig om vilka områden eller enheter som använder mest energi, så att du kan vidta nödvändiga åtgärder för att minska förbrukningen. Du kan ytterligare hantera din energianvändning genom att aktivera vår förreglingsfunktion, som stänger av enheter om fönster öppnas.

Infografic Smart Energy Management
  1. Område
  2. Antal timmar av regelavvikelse
  3. Antal dagar med regelavvikelse
  4. Rumsnamn
  5. Antal timmar och dagar med regelavvikelse
  6. Extra energiförbrukning
  7. Ju mer upp till höger ett rum är desto högre är den extra energiförbrukningen
Price competitive BMS
 

Konkurrenskraftigt fastighetssystem

De flesta Building Management Systems (BMS) är kostsamma. Vårt Intelligent Touch Manager är ett mini-BMS, utvecklat för medelstora till stora kommersiella fastigheter som hotell och kontor. Det ger dig alla fördelarna med en normal BMS, men till en mycket mindre kostnad.

Läs mer