Skip to main content

Ventilation i bostäder

Läs mer om Daikins energieffektiva CHRV-lösning för bostadshus

Ventilation

bg-image

Ventilationssystem säkerställer optimala klimatförhållanden genom att ge en fräsch, hälsosam och bekväm miljö för alla typer av fastigheter.

I ett helt stängt rum i en byggnad är luftutbytet obefintligt, vilket får luftföroreningar att stanna kvar och ackumuleras i rummet. Detta kan påverka hälsan hos personer som vistas i rummet. Ventilation är viktigt för att späda ut och avlägsna dessa luftföroreningar.

Ett väl underhållet ventilationssystem och adekvat luftväxling har visat sig vara en effektiv lösning för att skydda personer från föroreningar, inklusive virus.

Dessa föroreningar är i allmänhet:

 • CO2
 • Fuktighet
 • Kemiska utsläpp (VOC)

Gränsvärden för CO2 och relativ fuktighet i bostäder

 • CO2 (PPM):
  CO2 är en gas som finns i luften som produceras av alla levande organismer när de andas. Den genomsnittliga koncentrationen av CO2 i omgivande luft är 300-400 ppm.
Illustration om medelkoncentrationen av CO2.

 • > 1200ppm = luftkvaliteten inomhus är DÅLIG
 • 1000-1200 ppm = luftkvaliteten inomhus är ACCEPTABEL
 • < 1000 ppm = luftkvaliteten inomhus är HÄLSOSAM
 • RELATIV LUFTFUKTIGHET (RH %):
  Är förhållandet mellan vattenångans partialtryck och jämviktsångtrycket för vatten vid en given temperatur.
Illustration över den relativa luftfuktigheten.

 • > 70% = luften är FÖR FUKTIG
 • 30-70% = luften är BRA
 • < 30% = luften är FÖR TORR

CHRV-konceptet

Koncept för ”Centralized Heat Recovery Ventilation” (CHRV)

Illustration som visar 2-zons ventilationssystem

2-zons ventilationssystem

Sensorer känner av den boendes närvaro och aktivitet i bostaden med hjälp av CO2- och/eller luftfuktighetssensorer. Detta möjliggör en automatisk avkänning av när man ska ventilera, var man ska ventilera (dagzon eller nattzon) och hur mycket man ska ventilera.

Att styra båda zonerna separat med en inbyggd ventil reducerar förbrukningen avsevärt för EC-fläktarna, vilket leder till maximal energireduktion och en energimärkning på A+.

 

De största fördelarna med CHRV-teknik

Energieffektivitet

 • Frisk luft passerar genom värmeväxlaren innan den tillförs rummen
 • Genomströmning för fri kyla
 • Möjlighet till 2-zons kontrollsystem

Luftkvaliteten inomhus

 • Filtrering med hög kapacitet
 • CO2 -givare 
 • Givare för luftfuktighet

 

 

 

DUCO-enhet

Komfort

 • Låter returluften värma upp den inkommande friska luften vintertid
 • Möjlighet att förvärma frisk luft vintertid

Varför DUCO?

DUCO erbjuder helhetslösningar

Hela din ventilationslösning från Daikin

Komplett utbud av Centralized Heat Recovery Ventilation (CHRV)-enheter, kanaler och tillbehör.

Smart och precis styrning

Rummet ventileras endast vid behov och i rätt mängd. Koncentrationen av CO2 och luftfuktigheten används som indikatorer. Detta hjälper till att undvika onödig värmeförlust samtidigt som det säkerställer ett optimalt inomhusklimat.

Ett av de tystaste systemen

Ett behagligt inomhusklimat skapas av ett viskande ventilationssystem. DUCO är tystgående i både till- och frånluft.

 

Automatisk kalibrering

Den automatiska kalibreringen, där mät- och justeringstekniken är baserad på principerna för kalibrering under konstant tryck, erbjuder alltid en 100% garanti för ett högkvalitativt slutresultat och ger en 50%-ig besparing i kalibreringstid för installatören.

Anslutning mot styrsystem för fastigheter

Med tillvalet Communication Print har du möjlighet att tillåta DUCO ventilationssystem att kommunicera via ModBus och/eller Ethernet. ModBus-integration gör att de kan kopplas till ett styrsystem för fastigheter.

Hög energikonverteringseffektivitet

Kombinationen av dynamiska luftfördelningsfilter och högpresterande värmeväxlare resulterar i mycket hög verkningsgrad.

 

Endast hos Daikin

En kvinna som kopplar av i soffan

Tack vare DUCO erbjuder Daikin centraliserade HRV-system med en integrerad 2-zonsventil. Med 2-zonsversionen av DucoBox Energy Premium utökas Daikins produktsortiment med ett unikt ventilationssystem med inbyggd 2-zonsstyrning. Om en viss zon inte kräver ventilation, kommer den zonen inte att ventileras. Kostnadsbesparingar på uppvärmning, lägre förbrukning och ljudkomfort av själva enheten (lägre varvtal) är de logiska konsekvenserna.

Givare känner noggrant av de boendes rörelser i hemmet. Detta gör det möjligt att automatiskt avgöra var, när och i vilken mängd ventilation som krävs.

Genom att styra de två zonerna separat med en inbyggd ventil minskar förbrukningen av EC-fläktarna avsevärt, vilket leder till en A+ energimärkning.

 • Optimal luftkvalitet inomhus på det mest energimässigt optimerade sättet tack vare 2-zonskontroll
 • Tystast ventilationssystem på marknaden
 • Automatisk kalibrering

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?