Vad är en värmepump?

En värmepump utvinner lågtemperaturenergi från omgivningen och ökar dess temperatur för uppvärmningsändamål. Värmepumpens verkningsgrad anges ofta som koefficienten för systemets prestanda, oftast mellan 3 till 5. Med andra ord krävs det endast 1 kW elektricitet för att utvinna 3 till 5 kW värme från förnyelsebara energikällor. Värmepumpsystem är därför 3 till 5 gånger mer effektiva än pannor som drivs av fossila bränslen. De är mer än kapabla att värma ett hus fullständigt även under de lägsta vintertemperaturerna. Denna typ av värmesystem blir allt mer populära i de skandinaviska länderna med kalla klimat.