Skip to main content

Vad är en värmepump?

Så fungerar en värmepump

En värmepump utvinner energi från omgivningen (luften utanför huset eller marken/berget) och ökar dess temperatur för uppvärmningsändamål. Värmepumpens verkningsgrad anges ofta som koefficienten för systemets prestanda, oftast mellan 3 till 5. Med andra ord krävs det endast 1 kW elektricitet för att utvinna 3 till 5 kW värme från de förnybara energikällorna. Värmepumpsystem är därför 3 till 5 gånger mer effektiva än pannor som drivs av fossila bränslen eller el.

Principen för en värmepump är den samma som för ett kylskåp, fast i en värmepump körs processen åt andra hållet. En värmepump består av en förångare, en kompressor, en kondensor, en expansionsventil och ett köldmedium som står för själva värmetransporten. 

Stegen är:

  1. I förångaren värms köldmediet upp av värmekällan. Det övergår från flytande form till gasform och trycket stiger
  2. I kompressorn ökas trycket ytterligare och temperaturen på köldmediet stiger ännu mer
  3. I kondesorn sänks trycket och köldmediet avger sin värme samtidigt som det åter blir flytande
  4. I expansionsventilen sänks trycket ytterligare och därmed sänks temperaturen på köldmediet. Sedan går köldmediet åter in i förångaren och värms upp igen.

Man brukar dela in värmepumpar i luft/luft-värmepumpar, luft/vatten-värmepumpar och bergvärmepumpar (eller markvärmepumpar).

Luft/luft-värmepumpar

Luft/luftvärmepumpar består av en utomhusdel och en inomhusdel. Energin tas från utomhusluften i utomhusdelen och förs över till luften i rummet via inomhusdelen. En inomhusdel värmer eller kyler luften i det rum den är installerad i. Många luft/luftvärmepumpar är även försedda med luftreningsteknik.

Luft/vatten-värmepumpar

Luft/vattenvärmepumpar består oftast av en utomhusdel och en inomhusdel. Det finns även kompakta modeller där alla komponenter sitter i utomhusdelen. Luft-/vatten-värmepumpen kopplas in på husets vattenburna värmesystem. Energin tas från utomhusluften och förs över till husets vattenburna (radiatorer och/eller golvvärme) värmesystem via en värmeväxlare.

En luft/vattenvärmepump används även för husets varmvattenproduktion.

Bergvärmepumpar

Bergvärmepumpar består av en inomhusdel och kopplas in på husets vattenburna värmesystem. Bergvärmepumpar utvinner energi ur berget eller marken. Energin tas upp genom en slinga där en vätska cirkulerar och värms upp av berget eller marken. Värmen avges sedan till husets vattenburna värmesystem i inomhusdelen. För bergvärme krävs att man borrar ett hål ned i berget. 

Även bergvärmepumpar används för husets varmvattenproduktion. 

Alla Daikins värmepumpar är mer än kapabla att värma ett hus även vintertid då de modeller vi säljer i Sverige är speciellt utvecklade för att klara låga utomhustemperaturer. Bergvärmepumpen är alltid effektiv, oberoende av utomhustemperaturen. Bra luft/vatten- och luft/luftvärmepumpar fungerar utan tillskott av extravärme ned till -28 oC.

 

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?