tablet_control_header.jpg

För slutkunder

header_3D_APP.jpg

3D app

Daikin 3D är det program som vänder sig till kunder och professionella installatörer och låter dig välja luftkonditionering/luftvärmepump och se den hemma INNAN du köper den.

Psychrometric Diagram Viewer 3.2.0_Blank.jpg

Daikin Psychrometrics Diagram Viewer

Detta program är ett stöd för alla yrkesmän och studenter som sysslar med luftkonditionering.

qr_code_scanner.jpg

QR Code Scanner

Skanna QR-koden som sitter på namnplåten på din Daikin-enhet och få direkt åtkomst till relevant produktinformation och tjänster.

För installatörer

BIM - Building information modelling

BIM är en intelligent modellbaserad process som hjälper konsulter och installatörer att planera, designa, konstruera samt hantera fastigheter och infrastrukturer. En komplett 3D-modell som innehåller värdefull information om fastighetens specifikationer, som dimensioner, elschema och avloppssystem. BIM har som mål att reducera problem vid fastighetskonstruktioner, det sparar både tid och pengar.

För våra proffs erbjuder Daikin ett brett utbud av program, allt från "express" produkturvalsprogram till omfattande belastningsberäkningar och energimimuleringsverktyg. Du hittar några exempel på dessa verktyg nedan.

Alla verkyg finns tillgängliga på My Daikin, vår webbplats för återförsäljare

VRV Web Xpress

Altherma and Rotex selection software

HSN

Building Information Modelling

Webbased Chiller selection

VRV Web Xpress

Webbaserat urvalsprogram för våra VRV produkter.

Verktyget är främst avsett för professionella, (försäljnings) personal och andra användare som konsulter, ingenjörskontor, installatörer ...

Altherma and Rotex selection software

This web based,  selection and simulation software tool for Daikin Altherma and Rotex heating products.

This tool, mainly meant for heating professionals, makes it possible to choose, out of our extensive residential heating product range. the most designated system for each customer's individual needs.

Daikin | HSN

Heating Solutions Navigator

provide the best fit solution for your customers home

 • User-friendly interface showcases the wide array of Daikin Heating Solutions available
 • Estimation of the required heat load from a simple intuitive approach to a deeper detailed room-by-room calculation
 • Country specific elements are taken into account
 • Create custom made piping & wiring diagrams
 • Link to flue gas selection tool for gas based solutions
 • Set the configuration of your installation
 • Overview of all the options specifically for your installation
 • Quick link to the installation specific literature
 • Compare economic and ecological benefit of the Daikin solution against a conventional heating installation.
 • Storage of all your leads on you Stand By Me account
 • Easy conversion from lead to installation to invite your end user for extra after-sales services
Daikin | BIM application suite

Building information modelling

Daikin’s new library of BIM Objects enables architects, consultants and installers to plan HVAC installation and reduce issues at the time of construction, by reducing the potential for errors in design and installation, saving time and money .

webbased-chiller-selection-program-screenshot-3.jpeg

Webbased Chiller selection

The Daikin Applied Webtool is specifically designed for Daikin Applied Products, allowing for online selections, energy analysis and generation of technical print outs.

All data is saved to the cloud, so you have access to it everywhere.