Skip to main content
bg-image

Institut Pasteur de Lille utvärderade effektiviteten hos Daikins luftrenare mot respiratoriska virus.

Enligt de tester som utfördes i laboratorierna hos Institut Pasteur de Lille, avlägsnar Daikins luftrenare mer än 99,98 % av det mänskliga coronaviruset HCoV-229E inom 2,5 minuter*. Viruset tillhör samma stam som SARS-CoV-2, coronaviruset bakom pandemin COVID-19.

Enheterna har även utvärderats som effektiva till 99,93 % mot H1N1-virus inom 2,5 minuter*. H1N1 är det virus som orsakar vanlig influensa.

Det innebär att Daikins luftrenare är en extra åtgärd i kampen mot respiratoriska sjukdomar. Våra kompakta luftrenare med plug-and-play, vars effektivitet uppnås genom en kombination av det högeffektiva HEPA-filtret, som fångar viruset, följt av en intensiv exponering för Daikins patenterade teknik Flash Streamer, som avlägsnar viruset, kan i stor utsträckning bidra till att minska risken för överföring av respiratoriska virus.

* Daikin-enhet MCK55WVM (kommersiellt namn MCK55W), som testats av Institut Pasteur de Lille, avlägsnar 99,996 % av det mänskliga coronaviruset HCoV-229E inom 2,5 minuters drifttid vid "turbo"-hastighet under laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en innervolym på 0,47 m3, utan tillförsel av ny luft). Det mänskliga coronaviruset HCoV-229E skiljer sig från det virus som ger COVID-19 och SARS-CoV-2, men tillhör samma stam av coronavirus.
Daikin-enhet MCK55WVM (kommersiellt namn MC55W/VB), som testats av Institut Pasteur de Lille, avlägsnar 99,98 % av det mänskliga coronaviruset HCoV-229E inom 2,5 minuters drifttid vid ”turbo”-hastighet under laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en innervolym på 1,4 m3, utan tillförsel av ny luft). Det mänskliga coronaviruset HCoV-229E skiljer sig från det virus som ger COVID-19 och SARS-CoV-2, men tillhör samma stam av coronavirus.
Daikin-enhet MCK55WVM (kommersiellt namn MCK55W), som testats av Institut Pasteur de Lille, avlägsnar 99,986 % av influensavirus A, undergrupp N1H1 inom 2,5 minuters drifttid vid ”turbo”-hastighet i laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en innervolym på 0,47 m3, utan tillförsel av ny luft).
Daikin-enhet MCK55WVM (kommersiellt namn MC55W/VB), som testats av Institut Pasteur de Lille, avlägsnar 99,93 % av influensavirus A, undergrupp N1H1 inom 2,5 minuters drifttid vid ”turbo”-hastighet under laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en innervolym på 0,47 m3, utan tillförsel av ny luft)

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?