Två luftreningsenheter från Daikin

Institut Pasteur de Lille utvärderade effektiviteten hos Daikins luftrenare mot respiratoriska virus.

Enligt de tester som utfördes i laboratorierna hos Institut Pasteur de Lille, avlägsnar Daikins luftrenare mer än 99,98 % av det mänskliga coronaviruset HCoV-229E inom 2,5 minuter*. Viruset tillhör samma stam som SARS-CoV-2, coronaviruset bakom pandemin COVID-19.

Enheterna har även utvärderats som effektiva till 99,93 % mot H1N1-virus inom 2,5 minuter*. H1N1 är det virus som orsakar vanlig influensa.

Det innebär att Daikins luftrenare är en extra åtgärd i kampen mot respiratoriska sjukdomar. Våra kompakta luftrenare med plug-and-play, vars effektivitet uppnås genom en kombination av det högeffektiva HEPA-filtret, som fångar viruset, följt av en intensiv exponering för Daikins patenterade teknik Flash Streamer, som avlägsnar viruset, kan i stor utsträckning bidra till att minska risken för överföring av respiratoriska virus.

* Daikin-enhet MCK55WVM (kommersiellt namn MCK55W), som testats av Institut Pasteur de Lille, avlägsnar 99,996 % av det mänskliga coronaviruset HCoV-229E inom 2,5 minuters drifttid vid "turbo"-hastighet under laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en innervolym på 0,47 m3, utan tillförsel av ny luft). Det mänskliga coronaviruset HCoV-229E skiljer sig från det virus som ger COVID-19 och SARS-CoV-2, men tillhör samma stam av coronavirus.
Daikin-enhet MCK55WVM (kommersiellt namn MC55W/VB), som testats av Institut Pasteur de Lille, avlägsnar 99,98 % av det mänskliga coronaviruset HCoV-229E inom 2,5 minuters drifttid vid ”turbo”-hastighet under laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en innervolym på 1,4 m3, utan tillförsel av ny luft). Det mänskliga coronaviruset HCoV-229E skiljer sig från det virus som ger COVID-19 och SARS-CoV-2, men tillhör samma stam av coronavirus.
Daikin-enhet MCK55WVM (kommersiellt namn MCK55W), som testats av Institut Pasteur de Lille, avlägsnar 99,986 % av influensavirus A, undergrupp N1H1 inom 2,5 minuters drifttid vid ”turbo”-hastighet i laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en innervolym på 0,47 m3, utan tillförsel av ny luft).
Daikin-enhet MCK55WVM (kommersiellt namn MC55W/VB), som testats av Institut Pasteur de Lille, avlägsnar 99,93 % av influensavirus A, undergrupp N1H1 inom 2,5 minuters drifttid vid ”turbo”-hastighet under laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en innervolym på 0,47 m3, utan tillförsel av ny luft)