Skip to main content

Lösningar för luftkvaliteten inomhus

Arbeta i tysthet för att säkerställa ditt välbefinnande - var du än befinner dig

IAQ är viktigt

Luftkvaliteten inomhus (IAQ) avser luftkvaliteten i en byggnad eller struktur som andas in varje dag av fastighetens boende.

Läs mer

Ventilation

Ventilationssystem överför frisk utomhusluft inomhus, späder ut och eliminerar föroreningar, avlägsnar gammal luft och balanserar luftfuktigheten.

Läs mer

Filtrering

Det behövs ett filtreringssteg för att rengöra den friska luften som tas in. Högeffektiva luftfilter kan hjälpa till att fånga upp de flesta luftburna partiklar.

Läs mer

IAQ-lösningar

Vad kan du göra för att skapa ett bättre IAQ? Hitta rätt klimatlösningar och tjänster som passar dig. För hälsosamma och säkra byggnader.

Läs mer

Varför luftkvaliteten inomhus är viktig

bg-image

Luftkvaliteten inomhus (IAQ) avser luftkvaliteten i en byggnad eller struktur som andas in varje dag av fastighetens boende.

När man planerar nya bostadshus, skolor, kontor eller lätta kommersiella byggnader måste många saker övervägas. Förutom strukturella faktorer finns det också ämnen som värme, kyla och något som ofta försummas: luftkvaliteten inomhus.

Visste du att inomhusluften vi andas in, vare sig vi är hemma, på kontoret eller i ett hotellrum faktiskt kan vara mycket mer förorenade än luften ute?

  • 90% av våra liv tillbringas inomhus
  • Luftkvaliteten inomhus kan vara 2 till 5 gånger sämre än luftkvaliteten utomhus på grund av föroreningar som pollen, bakterier, etc.

Luftföroreningar och partiklar inomhus

Med rätt system (luftkonditionering, ventilation, luftreningsutrustning) kan luftföroreningar som pollen, sporer, cementdamm, bakterier, virus eller bakterier filtreras ur luften.

Ju mindre dessa partiklar är, desto farligare är de för vår hälsa, därför kategoriseras partiklar baserat på deras storlek.

Illustration över luftföroreningar inomhus
bg-image
Partiklar och lagringsområden i människokroppen

Partiklar och områden för ansamling

Ju lättare och mindre en partikel är, desto längre stannar den i luften.

• PM10 : alla partiklar upp till 10 µm (0,01 mm)

Ansamling i näsan och svalget i det mänskliga andningssystemet

• PM2,5 : alla partiklar upp till 2,5 µm (0,0025 mm)

Är tillräckligt små för att tränga in i lungan

• PM1 : alla partiklar upp till 1 µm (0,001 mm = 1 micron)

Är tillräckligt små för att tränga in alveolernas cellmembran och in i människans blodomlopp och där ge upphov till livshotande sjukdomar

På grund av deras skadlighet (hög risk för kardiovaskulära sjukdomar), varaktighet och frekvens behöver partiklar mindre än 2.5 μm (i.e. PM2.5 and PM1) mest uppmärksamhet.5 komponenter på luftkvaliteten inomhus

Komponenter på kvaliteten på inomhusmiljön

  1. Ventilation Säkerställer tillförsel av frisk och ren luft

  2. Energiåtervinning: Levererar energibesparingar genom att överföra värme och fukt mellan luftflödena och därmed hjälpa till att tillföra luft till önskade inomhusförhållanden för temperatur och fuktighet

  3. Luftbehandling: Levererar den nödvändiga konditionerade luften för att optimera energieffektiviteten hos HVAC-utrustningen inomhus

  4. Luftfuktning: Säkerställer önskad fuktnivå i det konditionerade utrymmet

  5. Filtrering: Säkerställer ren och frisk luft genom att filtrera bort pollen, damm, lukt och andra föroreningar som är skadliga för vår hälsa

Låt oss titta närmare på Ventilation and Filtrering, två komponenter direkt kopplade till den förbättrade luftkvaliteten inomhus

Ventilation

bg-image

Ventilationssystem säkerställer optimala klimatförhållanden genom att ge en fräsch, hälsosam och bekväm miljö för fastigheter i alla storlekar och olika tillämpningar.

I ett helt stängt rum i en byggnad kan luft inte lätt strömma in/ut ur rummet, vilket får luftföroreningar att stanna kvar och ackumuleras i rummet. Detta kan påverka hälsan hos personer i rummet. Ventilation är viktigt för att späda ut och avlägsna dessa luftföroreningar.

Ett väl underhållet ventilationssystem och adekvat luftväxling har visat sig vara en effektiv lösning för att skydda personer från föroreningar, inklusive virus.

5 ventilationsprodukter från Daikin

Daikins ventilationsprodukter är helt integrerade i en total värmepumpslösning, så du minskar antalet enskilda system och oberoende leverantörer för ditt HVAC-R-system.

För att erhålla optimal ventilation upprätthåller Daikin de högsta standarderna för energieffektivitet och har ett brett utbud av alternativ för att uppnå de nödvändiga filtrerings- och hygieniska nivåerna för ditt projekt.

Filtrering

bg-image

Viruspartiklar kan rida på större dammpartiklar eller droppar och färdas genom en byggnad. Infektionssjukdomar kan kontrolleras genom att avbryta överföringsvägarna som används av en patogen. Användning av högeffektiva luftfilter i luftkonditionerings- och ventilationssystem kan hjälpa till att fånga upp majoriteten av luftburna partiklar, minska den luftburna koncentrationen av bakterier och virus och därmed risken för överföring genom luften.

bg-image

Klassificering av filtereffektivitet

ISO 16890

Med introduktionen av den nya standarden ISO 16890 görs filterklassificering baserat på förmågan att filtrera bort vissa partiklar enligt partikelstorleken.

Ett luftfilter kvalificerar sig som filtergrupp ISO ePM1 om den lägsta filtereffektiviteten är minst 50% (filtret avlägsnar minst 50% eller mer av partikelstorlekar ≤1 μm) som du kan se i tabellen.

Dessutom indikeras meldelvärdet på filtereffektivitet. Om den genomsnittliga effektiviteten för ISO PM1-partiklar är 68% blir klassificeringen PM1 65% eftersom den genomsnittliga effektiviteten avrundas till närmaste steg om 5%.

HEPA-filter

HEPA-filter ger en extremt högeffektiv filtrering av partiklar och måste åtminstone filtrera bort 99,95% av partikelmaterial med en diameter på 0,3 μm!

Som sådan är ett HEPA-filter mer effektivt än ett ePM1-filter.

Filtergrupp
(ISO 16890)

Filtrering av partikelstorlek (μm)Filtrerings-
effektivitet
Partikelmaterial
filtreras
ISO ePM10,3 ≤ x ≤ 1​≥ 50%Nanopartiklar, avgaser, virus
ISO ePM2,50,3 ≤ x ≤ 2,5​≥ 50%Bakterier, svamp- och
mögelsporer, pollen, tonerdamm
ISO ePM100,3 ≤ x ≤ 10​≥ 50%Pollen, ökendamm
ISO grov0,3 ≤ x ≤ 10< 50%Sand, hår
*ePM = effektivitet partikelmaterial

HEPA-filterklasser

HEPA klassKvarhållande (genomsnitt)
H13< 99,95%
H14< 99,995%
H15< 99,9995%
H16< 99,99995%
H17< 99,999995%
bg-image

NYHET: Institut Pasteur de Lille utvärderade effektiviteten hos Daikins luftrenare mot respiratoriska virus

Daikins luftrenare är en extra åtgärd i kampen mot respiratoriska sjukdomar.
Se resultaten av de tester som utfördes på mänskligt coronavirus HCoV-229E och influensa H1N1 av Institut Pasteur de Lille.

Tillägg till luftdesinfektion för filtrering

Med ett bra filtreringssystem kan du fånga mycket små partikelmaterial från luftströmmen, men de fångade virusen, bakterierna och svamporganismerna inaktiveras inte. De kan fortfarande replikera och potentiellt ge upphov till sjukdomar.

För att förhindra att detta händer är en luftdesinfektion nödvändig.

Flash Streamer

Förstklassig luftbehandling genom unik Flash Streamer-teknik

Daikins patenterade Flash Streamer-teknik inaktiverar mer än 99,9 % av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2)

Den massiva streamer-urladdningen träffar allergener och farliga kemiska ämnen och bryter ner och fragmenterar deras ytproteiner, vilket senare bryts ner genom oxidation.

Under testet placerades allergener på elektroden av streamer-urladdningsenheten och fotograferades därefter genom ett elektronmikroskop efter det att de bestrålats.

(Testorganisation: Yamagata University och Wakayama Medical University)

Allergener fotograferade genom ett elektronmikroskop efter bestrålning.

UV-C ljus

Ultraviolett energi inaktiverar virus-, bakterie- och svamporganismer så att de inte kan sprida sig och potentiellt ge upphov till sjukdom.

Hela UV-spektrumet kan inaktivera mikroorganismer, men UV-C-energi (våglängder 200 - 280 nm) ger den mest bakteriedödande effekten.

Desinfektion och sanering genom UV-C-ljus används ofta på sjukhus.

UV-C-ljus är dock en hälsorisk för människokroppen.

Genom att behandla återcirkulerad och frisk luft med UV-C-ljus direkt i luftbehandlingsenheterna kan ren och mikrobfri luft erhållas utan att människokroppen utsätts för skadligt UV-ljus.

En illustration av desinfektion genom UV-C-ljus i luftbehandlingsenheten.

Daikin IAQ-lösningar för alla behov

Det är dags för fräschare, friskare och bekvämare inomhusutrymmen. Så att alla kan andas lätt.

Ladda ner vår vitbok för att ta reda på hur förbättrad luftkvalitet inomhus kan gynna alla.

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?