Skip to main content

Tjänster för luftkvaliteten inomhus

Daikin IAQ Serviceerbjudande

Installation och driftsättning

Det är avgörande att HVAC-system installeras enligt tillverkarens rekommendationer och driftsätts till den slutliga installationen.

Installatörer har varit kända för att göra ändringar på plats - till exempel varierande rörlängd - som kan ha en betydande inverkan på prestanda, energieffektivitet och luftkvaliteten inomhus.

Att använda (och övervaka) en godkänd installatör för att installera en viss tillverkares system är nyckeln, liksom att välja ett företag med erfarenhet av liknande installationer.

Underhåll

Regelbundet underhåll av ventilationssystem är naturligtvis viktig och bör vara en del av den totala servicerutinen för byggnadens HVAC-system.

Renlighet är särskilt viktigt vid hantering av ventilation, eftersom damm och smuts kan påverka dess förmåga att upprätthålla luftkvaliteten inomhus.

Underhåll bör omfatta kontroll av intag och utlopp för eventuella tecken på ansamling av smuts, luftföroreningar eller andra föroreningar, skador från väder och djur, samt inspektioner av kanaler och inomhusenheter.

Daikin Refilter Program

Daikin erbjuder ett Refilter-program för analys, optimering och förbättring av ditt HVAC-system med totalt fokus på inomhusluftkvalitet.

  • Granskning av luftkvaliteten inomhus
  • Fresh Air-program för optimering av inställningar
  • Anpassad handlingsplan med förbättringar och motåtgärder

Våra experter erbjuder ett besök på plats med en IAQ-orienterad teknisk kontrollista.

Vi stöder dig med vår expertis för att verifiera status på ditt HVAC-system och ge dig en tydlig rapport om tillståndet för ditt A/C-system, AHU, kanaler, ventilationsenheter och inomhusenheter.

Vi identifierar en omedelbar uppsättning åtgärder som kommer att förbättra ditt systems förmåga att förbättra friskluften i inomhusomgivningen och minska återcirkulationen av damm.

Hotellrum med inbyggda mörka garderober i trä och vit orkidédekoration
Ikon för kontrollista

Våra experter erbjuder ett besök på plats med en IAQ-orienterad teknisk kontrollista.

Logotyp Daikin Refilter program
Ikon för Statusövervakning

Vi stöder dig med vår expertis för att verifiera status på ditt HVAC-system och ge dig en tydlig rapport om tillståndet för ditt system, AHU, kanaler, ventilationsenheter och inomhusenheter.

Ha kontroll på ditt IAQ

Daikins serviceexperter hjälper dig att identifiera alla förbättringspunkter i ditt HVAC-system med en dedikerad uppsättning alternativ från hela vårt utbud av tjänster och erfarenheter.

Illustration på IAQ serviceportfölj

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?