Skip to main content

Undertrycker inte bara de virus som orsakar förkylning och influensa utan även RS-viruset

Undertrycker inte bara de virus som orsakar förkylning och influensa utan även RS-viruset. Det finns tre typer av influensavirus: typ A, typ B och typ C. Bland dem har typ A särskilt starka symtom som hög feber. Det benämns som ett hotande influensavirus eftersom det är extremt smittsamt och sprids snabbt.

* Resultaten erhålls genom en demonstration av enbart Daikin Streamer urladdningsanordning i ett experimentellt tillstånd.

Influensavirus typ A med starka symtom och infektionsrisk

Det finns tre typer av influensavirus: typ A, typ B och typ C. Bland dem har typ A särskilt starka symtom som hög feber. Det benämns som ett hotande influensavirus eftersom det är extremt smittsamt och sprids snabbt.

Demonstration av undertryckseffekt mot influensavirus (typ A, H1N1)

Testorganisation

Kitasato Research Center for Environmental Science

Testmetod

Genom att bestråla influensaviruset med Streamer och ympa de odlade cellerna observerade vi virusets återstående tillstånd genom skillnaden i Streamer-bestrålningstiden.

Streamer - undertryckseffekt mot influensavirus typ A H1N1

Som ett resultat av experimentet bekräftades det att 99,9% av influensavirus (typ A, H1N1) sönderdelades inom 1 timme efter bestrålning av Streamer.

* Resultaten erhålls genom en demonstration av enbart Daikin Streamer urladdningsanordning i ett experimentellt tillstånd.

Demonstration av undertryckseffekt mot influensavirus (typ A, H3N2)

Testorganisation

Shanghai City Center for Disease Control and Prevention, etc.

Testmetod

Genom att bestråla influensaviruset med Streamer och ympa de odlade cellerna observerade vi virusets återstående tillstånd genom skillnaden i Streamer-bestrålningstiden.

Streamer - undertryckseffekt mot influensavirus typ A H3N2

Som ett resultat av experimentet bekräftades det att 99,0% av influensavirus (typ A, H3N2) sönderdelades inom 4 timmar efter bestrålning av Streamer.

* Resultaten erhålls genom en demonstration av enbart Daikin Streamer urladdningsanordning i ett experimentellt tillstånd.

Demonstration av undertryckseffekt mot respiratoriskt syncytiumvirus (RS-virus)

Testorganisation

Wakayama Medical University

Testmetod

Genom att bestråla RS-viruset med Streamer och ympa de odlade cellerna observerade vi virusets återstående tillstånd under Streamer-bestrålningstiden.

Streamer - undertryckseffekt mot respiratoriskt syncytiumvirus (RS-virus)

Som ett resultat av experimentet bekräftades det att 99,0% av RS-virus sönderdelades inom 8 timmar efter bestrålning av Streamer.

* Resultaten erhålls genom en demonstration av enbart Daikin Streamer urladdningsanordning i ett experimentellt tillstånd.

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?