Daikin Online Controller

Daikin Online Controller

Alltid i kontroll. Styr ditt klimat från vilken plats som helst, när som helst.

Daikin Residential Controller finns nu tillgänglig för SkyAir-produkter under Beta

Daikin Residential Controller-logga

Daikin bostadsstyrenhet

Tillgänglig för värme- och luftkonditioneringsprodukter

Anslut din enhet till dit nätverk hemme (kabel eller WLAN) och ladda ner appen för att ändra termostaten, ställa in temperaturscheman och granska din energiförbrukning. Daikin Residential Controller är kompatibel med dina luftkonditioneringssystem och värmesystem.

NYHET: funktioner med röststyrning möjlig med Alexa och Google home

*) Funktionerna som är tillgängliga i appen kan variera beroende på vilken typ av system och inomhusenhet som du har.

Illustrerar anslutningen mellan Daikin-enheter och Daikin Residential Controller.

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER
Värme och luftkonditionering

Inställningar för värme och luftkonditionering på Daikin Residential Controller

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER
Värme och luftkonditionering

Styr ditt klimat

Denna skärm ger dig en översikt över din fastighet och tillgång till flera funktioner för att styra ditt inomhusklimat. Du kan också styra upp till 50 enheter för luftkonditioneringssystem.

*) Funktionerna som är tillgängliga i appen kan variera beroende på vilken typ av system och inomhusenhet som du har.

Röststyrning

Kontrollera ditt system och njut av maximal komfort, bara genom att använda din röst.

Via Amazon Alexa eller Google Assistant kan du styra huvudfunktioner som temperaturbörvärde, driftläge, fläkthastighet och mycket mer!​

*) Denna funktion är endast tillgänglig för appen Daikin Residential Controller

Ställa in vardagsrumstemperaturen via Google Assistant eller Amazon Alexa.

Enskilda rum

Med hjälp av den interaktiva termostaten kan du styra temperaturen, driftläget och schemaläggning av enskilda rum.

*) Funktionerna som är tillgängliga i appen kan variera beroende på vilken typ av system och inomhusenhet som du har.

Styrning av kyla på Daikin Residential Controller

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER
kyla

DAIKIN ONLINE-STYRENHET (VÄRME OCH LUFTKONDITIONERING)

Styrning av värme på Daikin Residential Controller

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER
värme

DAIKIN BOSTADSSTYRENHET (VÄRME OCH VRV)

Tidsplanering på Daikin Residential Controller

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER
värme och luftkonditionering

Tidsplanering

Skapa olika scheman med upp till 6 åtgärder per dag i 7 dagar, och aktivera specifika driftslägen. Tidsplanering för varmvatten.

*) Funktionerna som är tillgängliga i appen kan variera beroende på vilken typ av system och inomhusenhet som du har.

Energianvändning

Övervaka din enhets* energiförbrukning för att öka dina energibesparingar. Användarvänliga grafer och ikoner hjälper dig att se var du kan spara. Se denna sida för att se vilka inomhusenheter som är kompatibla med denna funktion.

*) Funktionerna som är tillgängliga i appen kan variera beroende på vilken typ av system och inomhusenhet som du har.

*Den här funktionen är bara tillgänglig för vissa inomhusenheter

Översikt över energiförbrukning på Daikin Residential Controller

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER
Värme och luftkonditionering

Ladda ned appen

Manualer

Luftkonditionering i bostäder

Daikin Altherma

Gaskondenspannor

Mer information