Daikin VRV 5-system

VRV 5 värmeåtervinning

Ledande för att minska koldioxidutsläppen inom HVAC-branschen

VRV 5 logo

Att bygga ett hållbart arv tillsammans

Drivna av ett åtagande att uppnå CO₂-utsläpp på nettonoll till 2050, tillhandahåller vi säkra, hälsosamma och bekväma inomhusklimat under hela fastighetens livscykel med hjälp av banbrytande teknik.

Vår VRV 5 värmeåtervinning representerar en stor milstolpe på vägen mot minskade koldioxidutsläpp i kommersiella fastigheter.​

Daikin VRV 5 Systeminverter

Mästaren i hållbarhet

Den nya värmeåtervinningsenheten VRV 5 representerar framtiden för kommersiell HVAC-R, vilket gör det möjligt för kunder att avsevärt minska sin fastighets CO2-avtryck genom:

  • Införandet av R-32 köldmedium, vilket reducerar den globala uppvärmningens påverkan med upp till 71 % jämfört med R410A​
  • En hög verklig årstidsrelaterad verkningsgrad
  • Innovativ 3-rörs värmeåtervinning, återvinning och återcirkulering av värme bland utrymmen med olika termiska behov
  • Integration av högeffektiv ventilation som bidrar till en hälsosam inomhusmiljö

Enastående flexibilitet direkt ur förpackningen.

Shîrudo teknik

Med Shîrudo teknik tar ditt VRV 5 system hand om små rum i fastigheten utan behov av ytterligare åtgärder, utrustning som monteras vid installation eller ytterligare investeringar.

Tack vare de fabriksintegrerade åtgärderna tar Daikin fullt ansvar för efterlevnad av produktstandarder samtidigt som de erbjuder maximal flexibilitet, om designen är validerad i Xpress och vissa enkla installationskrav respekteras.

Det bredaste utbudet av öronmärkta R-32 inomhusenheter

Specialdesignade R-32 VRV inomhusenheter erbjuder maximal flexibilitet för alla rumskonfigurationer. Ett urval av kapaciteter från 1,1 kW till 31,5 kW täcker enkelt alla möjliga rumsstorlekar.

System kan styras genom Google och Alexa

Hur fungerar värmeåtervinning?

samtidig kyla och värme

Våra innovativa värmeåtervinningssystem tillåter samtidig kyla och värme. Detta möjliggör individuell komfortstyrning samtidigt som det möjliggör praktiskt taget gratis uppvärmning genom att överföra värme från områden som kräver kyla till områden som behöver värme.

samtidig kyla och värme

Våra innovativa värmeåtervinningssystem tillåter samtidig kyla och värme. Detta möjliggör individuell komfortstyrning samtidigt som det möjliggör praktiskt taget gratis uppvärmning genom att överföra värme från områden som kräver kyla till områden som behöver värme.

Bluevolution

Fördelar med R-32

  • Lägre global uppvärmningspotential (GWP): endast en tredjedel av R-410A
  • Lägre köldmediefyllning 15 % lägre jämfört med R-410A
  • Högre energieffektivitet
  • Köldmedium med en komponent, lätt att hantera och återvinna

-71% inverkan på den globala uppvärmningen