Daikin VRV 5-system

VRV 5 värmeåtervinning

Ledande i att minska koldioxidutsläppen inom kommersiell ventilation och kyla/värme

Att bygga ett hållbart arv tillsammans

Drivna av ett åtagande att uppnå CO₂-utsläpp på nettonoll till 2050, tillhandahåller vi säkra, hälsosamma och bekväma inomhusklimat under hela fastighetens livscykel med hjälp av banbrytande teknik.

Vår VRV 5 värmeåtervinning representerar en viktig milstolpe på vägen mot minskade koldioxidutsläpp i kommersiella fastigheter.​

Daikin VRV 5 Systeminverter

Hållbarhetsmästaren

Den nya VRV 5 med vämreåtervinning representerar framtiden för kommersiell ventilation och kyla/värme, vilket gör det möjligt för dig att avsevärt minska din fastighets CO2-avtryck genom:

 • Enkel integrering av värmepumpsteknik i både nya och befintliga fastigheter
 • Införandet av R-32 köldmedium, vilket reducerar den globala uppvärmningens påverkan av köldmedium med upp till 71% jämfört med R-410A
 • En högre årstidsrelaterad verkningsgrad jämfört med föregående serie, mätt med verkliga inomhusenheter
 • Innovativ 3-rörs värmeåtervinning, återvinning och återcirkulering av värme bland utrymmen med olika termiska behov
 • Integration av högeffektiva ventilationsenheter, som bidrar till en hälsosam inomhusmiljö
Stretch-hero.jpg

Flexibelt program

Vår flexibla pumpteknologi kan enkelt skalas och anpassas till vilken fastighet som helst vartsom helst. 

 • Utomhusenheter med upp till 90 kW värmekapacitet
 • Rördragning oberoende av längd eller höjd
 • Enkelt att integrera i befintliga och nya fastigheter tack vare små rördimensioner
 • Tystgående, ned till 40 dB(A) tack vare ljudreglering i 5 steg
 • Helt nydesignade BS-boxar för snabbare installation och enklare sevice

Installera i små utrymmen tack vare Shîrudo-teknik

Tack vare Daikins Shîrudo-teknik kan VRV 5-system installeras i alla rum i fastigheten. Oberoende av storleken. Detta utan behov av ytterligare åtgärder eller extra utrustning som monteras vid installation.

Shîrudo-tekniken bygger på fabriksinställda kontrollvärden, inbyggda läckagedetektorer och köldmedieinneslutning vid läckage. Därmed kan Daikin ta fullt ansvar för efterlevnad av produktstandarder samtidigt som vi erbjuder maximal flexibilitet. Kravet är att designen är validerad i vårt VRVXpress-verktyg och vissa enkla installationskrav är uppfyllda.

sustainability-hero.jpg

Hållbart

Smartare och effektivare ån någonsin. VRV 5-tekniken gör stora framsteg när det gäller att minska koldioxidutsläppen från byggnader genom att minska den direkta och indirekta CO2-ekvivalenta effekten.

 • Maximera operativ effektivitet i verkliga förhållanden med ηs,c upp till 298,3 %
 • Speciellt byggd för köldmedium R-32 med lägre GWP, vilket minskar den globala uppvärmningseffekten av köldmediet med 71 % jämfört med R-410A. 
 • R-32 är lätt att återvinna och återanvända
 • 3-rörs värmeåtervinning för amtidig värme och kyla

Helt nydesignade BS-boxar för snabbare installation och enklare service

 • Snabbare installation tack vare köldmediumgenomströmning som minskar antalet lödpunkter och fogningar
 • Enkel service i undertak tack vare nedskjutande PCB
 • Kan installeras bara 5 mm från taket
completely-redesigned.png

Hur fungerar Daikins 3-rörs värmeåtervinning?

Vårt innovativa 3-rörs värmeåtervinningssystem tillåter samtidig kyla och värme. Detta möjliggör individuell komfortstyrning samtidigt som det ger praktiskt taget gratis uppvärmning genom att överföra värme från områden som kräver kyla till områden som behöver värme.

Genom att använda ett 3-rörssystem kan Daikin hålla en kondenseringstempratur på endast 45oC. Detta spar energi jämfört med 2-rörssystem, som använder en högre kondenseringstemperatur. 

3-pipe-technology_PNG.png
Bluevolution

Fördelar med köldmediet R-32

 • Lägre global uppvärmningspotential (GWP): endast en tredjedel av R-410A
 • Lägre köldmediefyllning: 15 % lägre jämfört med R-410A
 • Högre energieffektivitet: bättre verkningsgrad och lägre driftskostnad, framförallt vid låga utomhustemperaturer
 • Köldmedium med en komponent: lätt att hantera och återvinna

 

-71% inverkan på den globala uppvärmningen

Det bredaste utbudet av R-32 innedelar

Specialdesignade VRV-innedelar för R-32 erbjuder stor flexibilitet för alla rumskonfigurationer. Daikin erbjuder väggmonterade enheter, rundblåsande takenheter och undertaksenheter. Flera av Daikins innedelar kan styras med intuitiv online- och röststyrning.

Effekter från 1,1 kW till 31,5 kW täcker enkelt de flesta rumsstorlekar.

 

System kan styras genom Google och Alexa

VRV 5 värmeåtervinning levereras från och med sommaren 2022.