Skip to main content

Shîrudo Teknik

Enastående flexibilitet och enkel efterlevnad av standarder direkt ur förpackningen.

Inbyggda kontroll- och säkerhetsåtgärder ger flexibilitet

Med Shîrudo Teknik säkerställer Daikin överensstämmelse enligt produktstandarden IEC60335-2-40 (Ed. 6) för inomhusenheter. Med fabriksinbyggda kontroll- och säkerhetsåtgärder för köldmedium är dessa system också de snabbaste och mest flexibla att använda.

Det finns inget behov av komplicerade och tidskrävande beräkningar, även för små rum.

För enkel och problemfri design av kommersiella fastigheter, validera ditt projekt i vår VRV Xpress-mjukvara, med planlösningsintegration. VRV Xpress är en webbapplikation som gör det enkelt att snabbt specificera detaljerade VRV-system. VRV Xpress kräver ett Daikin-ID.

Så här fungerar Shîrudo Teknik

Shîrudo-tekniken integrerar kontroll- och säkerhetsåtgärder för köldmedium direkt från fabriken. Det innebär att VRV 5-systemet är utrustat med sensorer, avstängningsventiler och ett larm, som är tredje parts CB-certifierade av ett anmält organ (SGS CEBEC).

Integrerad sensorbild

Inbyggda sensorer för att upptäcka läckage av köldmedium

 • Integrerade i alla inomhusenheter
 • Självövervakande, upptäcker även det minsta läckaget av köldmedium
 • Aktiverar automatiskt åtgärder vid läckage av köldmedium: ett larm och avstängningsventiler
Integrerad larmbild

Integrerat larm

 • Lokalt visuellt och hörbart larm integrerat i Madoka trådansluten fjärrkontroll
 • Ett ytterligare överordnat larm kan integreras via:
  • En lokal inställning på Madokakontrollen
  • En insignal som utlöser ett larm från tredje part
Bild på integrerade avstängningsventiler

Inbyggda avstängningsventiler

VRV 5 värmeåtervinning

 • Avstängningsventiler finns inbyggda i BSSV-boxen
 • Ventilerna på den drabbade köldmediegrenen stängs och innesluter läckan
 • Resten av systemet förblir i drift

VRV 5 S-serien

 • Avstängningsventiler finns inbyggda i utomhusenheten
 • Köldmediet återförs automatiskt till utomhusenheten
 • När köldmediet återförts stänger ventilerna och köldmediet lagras säkert i utomhusenheten

Från små hem till stora kontor

VRV 5 värmeåtervinning

VRV 5 S-serien

Ta reda på mer om VRV 5.

 • VRV 5 värmeåtervinning

  Specialbyggd för att stödja minskade koldioxidutsläpp från kommersiella fastigheter

 • VRV 5 S-serien

  Lägre CO2-ekvivalenter och marknadsledande effektivitet

Ta reda på detaljerna om de olika säkerhetsstandarderna för F-gas nedan

Vilka standarder regleras i  F-gasförordningen?

Två standarder tillämpas för att omfatta säkerhetsföreskrifterna för köldmedium:

 • Brännbarhet (1, 2L, 2, 3): omfattas av den specifika värmepumpsstandarden IEC60335-2-40 (Ed. 6) som den råder över EN378:2016
 • Toxicitet (A eller B): omfattas av den generiska standarden för köldmedier EN378:2016.

Begränsningarna för brandfarlighet för A2L-köldmedier är strängare än de för toxicitet, så Shîrudo-tekniken fokuserar på att erbjuda maximal flexibilitet inom kraven enligt IEC60335-2-40 (Ed.6) .

 

Andra artiklar på ämnet

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?