Skip to main content

Använd din luftkonditionering effektivt

5 tips för optimal prestanda

5 tips för att få ut det mesta av din luftkonditionering

Vill du få ut det mesta möjliga av din luftkonditionering med lägsta möjliga energiförbrukning? Vi har listat fem praktiska tips för att komma igång. För det första: börja med att välja rätt kapacitet på luftkonditioneringen för ditt utrymme.

Sovrum med en Daikin luftkonditionering

1. Stäng fönster och dörrar

Stäng alltid fönster och dörrar när du använder luftkonditioneringen för att hålla inomhustemperaturen stabil. Se till att badrumsdörren är stängd när någon duschar för att undvika att den varma, fuktiga luften inte tränger in i rummet där luftkonditioneringen står.

2. Håll den inställda temperaturen stabil

En del sätter på luftkonditioneringen i sitt mest aggressiva kylläge för att uppnå snabba resultat. Det är dock mycket sällan det mest effektiva sättet att använda enheten. Ställ snarare in enheten på en stabil temperatur - till exempel 21 °C. Detta kommer att säkerställa en konstant och bekväm hemmiljö samtidigt som din luftkonditionering kan hålla en konstant temperatur utan att behöva belastas för mycket.

3. Få ett försprång på värmen

Sätt på luftkonditioneringen innan värmen kommer igång. På så sätt behöver enheten inte arbeta lika hårt – vilket sparar mycket energi på lång sikt. Alternativt kan du använda en timer för att aktivera enheten innan du kommer hem: det perfekta sättet att säkerställa att du kommer hem till den perfekta temperaturen.

4. Gör rent filtren

För att din luftkonditionering ska fungera bekvämt och effektivt är det viktigt att rengöra och underhålla filtren minst en gång om året. På detta sätt kan du hålla enhetens effektivitet på sin höga nivå.


5. Ta hand om din utomhusenhet

Utomhusenheten är hjärtat i luftkonditioneringssystemet, av den anledning bör den inte glömmas bort. Se till att inloppet och utloppet för luft inte blockeras av hinder eller löv. Titta till din enhet innan sommaren och vintersäsongen för att säkerställa dess optimala drift.

Andra artiklar på ämnet

Hitta närmaste återförsäljare

Kostnadsfritt hembesök

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Garantiregistrera din produkt

Gäller garantin på din produkt?

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?