Skip to main content

Värmepumpar

När du vill ha en modern energieffektiv lösning för värme, kyla och tappvarmvatten.  Värmepumpsteknik använder till nästan 80 % förnybar energi för att ge dig ett perfekt inomhusklimat och varmt vatten i kranarna. Det är hållbart för miljön och bra för din plånbok.

En värmepump installerad i trädgården

Upptäck det perfekta systemet för uppvärmning av ditt hus med förnyelsebar energi

Ikon med ett elverk

Njut av stora besparingar på löpande uppvärmningskostnader, oavsett årstid

Spargrisikon

Upplev pålitlig effektiv värme, kyla och varmvattenförsörjning, året runt

Ikon i form av en ruta med väderikoner

Idealiska lösningar för hus i alla former och storlekar, oavsett om det är nybyggt eller äldre

Ikon med ett eluttag

Upptäck våra populäraste värmepumpar

Attraktiv, väggmonterad design som ger perfekt kvalitet på inomhusluften, även vid låga temperaturer
Tillgängliga färger
Prisbelönt, stilfull och kompakt luft/luftvärmepump i två färger – i utomhustemperaturer ända ner till -30 °C
Tillgängliga färger
Daikin Emura är en ikon inom modern klimatkontroll, utvecklad för att tilltala ögat
Elegant golvmonterad enhet med unika uppvärmningsfunktioner för optimal komfort, även vid låga omgivande temperaturer
Diskret väggmonterad enhet som ger hög effektivitet och komfort, även i -25 °C
En luft/vattenvärmepump för låg temperatur som är utformad för att möta behoven i ditt nybyggda hus
En luft/vattenvärmepump för låg temperatur, utformad för att möta behoven i ditt nybyggda hus
En monobloc-luft/vattenvärmepump för låg temperatur som möter behoven i ditt nybyggda hus
Luft/vattenvärmepump för hög temperatur, utformad för att vara den perfekta ersättaren för värmesystem i äldre hus
Denna väggmonterade luft/vattenvärmepump för hög temperatur är en effektiv ersättare för din befintliga värmepanna, och använder förnybar energi
Luft/vattenvärmepumpar för medeltemperatur, utformade för att uppgradera ditt befintliga värmesystem, eller för stora nybyggda hus
Luft/vattenvärmepumpar för medeltemperatur, utformade för att uppgradera ditt befintliga värmesystem
Bergvärmepump utformad för hus med låg miljöpåverkan som maximerar förnybar energi
Daikin värmepumpar för tappvarmvatten använder förnybar energi och är speciellt utformade för att möta behovet av varmvatten i ett hus

Jämför modeller (1)

Jämför modeller

Hitta din lösning

Börja med vårt lättanvända produktguide för att hitta rätt lösning för dina behov

Daikin ger dig trygghet i många år

Daikin ser till helheten för att ge dig trygghet i många många år. Från att hitta rätt lösning, finansiering över installation av duktiga installatörer till låga driftskostnader och omfattande garantier. Lugn och för dig, helt enkelt.

Värm och kyl ditt hem med förnybar energi

Förnybar energi; den perfekta lösningen för värme, kyla och varmvatten. Daikins många alternativ gör det enkelt att hitta det mest energieffektiva energisystemet för ditt hem och dina behov

Utomhus- och inomhusenheter för ett värmepumpsystem

Mer information om värmepumpar

En Daikin-återförsäljare är det bästa alternativet för hjälp med värmepumpar. Våra återförsäljare är utbildade på våra produkter och har stor erfarenhet av att installera dem. Du kan även testa vår lösningsguide.

Befinner du dig i Stockholmsområdet kan du boka en tid i Daikin Experience Center. Där hjälper vi dig att hitta rätt lösning samtidigt som du kan uppleva våra värmepumpar på riktigt.

Den typiska livslängden för en värmepump är i allmänhet mellan 12 och 20 år. Det beror dock på flera faktorer. Till exempel underhåll. Även om värmepumpar är en lösning som kräver minimalt underhåll hjälper regelbunden service utförd av din installatör eller servicepartner till att maximera livslängden.

En luft/luftvärmepump anses ha en livslängd på 12-15 år. Luft/vatten- och bergvärmepumpar har en livlängd på 15-20 år.

Ja, luft/vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar är gjorda för att anslutas till både gamla och nya radiatorer och golvvärme.

Om du redan har radiatorer i ditt hus kan högtemperaturvärmepumpar enkelt anslutas till dem och befintliga rör kan användas. Du behöver inte byta ut radiatorerna eller utföra ytterligare arbeten.

Ja, värmepumpar kan användas för kylning, men detta beror på vilken typ av avgivare du har.

Till exempel är den idealiska avgivaren för kyla med värmepumpar för låg och hög temperatur en fläktkonvektor. Den fungerar på liknande sätt som en traditionell radiator men har även fördelen att den både kan värma och kyla ett rum.

Vissa hybridvärmepumpar kan anslutas till luft/luftvärmepumpar som är en annan populär lösning för värme och kyla.

En Daikin-återförsäljare tar hand om allting relaterat till beställning, leverans och installation av din värmepump.

Det enklaste svaret är; det beror på. Att installera en värmepump är mer än att bara placera en inomhus- och en utomhusenhet. Därför finns det ingen definitiv tidsram för hur lång tid det tar att installera en värmepump. Det beror på ett antal olika faktorer såsom:

  • Typ av hus: Är det en nybyggnation eller ett befintligt hus? För nybyggnation måste byggplaneringen tas med i beräkningen. För befintliga hus påverkas installationstiden av om befintliga värmeavgivare ska användas eller bytas ut.
  • Typ av värmepump: Det finns ett stort utbud av olika värmepumpar, och var och en av dem tar olika lång tid att installera.
  • Extra arbeten: Oavsett om du installerar en värmepump i ett befintligt eller nybyggt hus kan det finnas extra arbeten som måste göras för att säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av ditt nya system. Det kan innefatta installation eller byte av värmeavgivare (såsom radiatorer), tilläggsisolering etc.

Priset för att installera en värmepump beror på vilken typ av värmepump du väljer.

Andra faktorer som kan påverka priset är renovering och extra arbeten i fastigheten (såsom tilläggsisolering) som behöver utföras, plus din installatör. Olika installatörer har olika pris beroende på deras expertis och erfarenhet.

Olika länder i Europa har olika bestämmelser och incitament på statlig och regional nivå för att ge stöd till köp och installation av en värmepump.

Då de skiljer sig åt i kriterierna för hur man bli berättigad till stöd bör du kontakta din Daikin-installatör, eller titta på myndighetens webbplats, där du hittar mer information.

De flesta värmepumpar består av en inomhus- och en utomhusenhet. Varje enhet avger ljud när den är igång, ljud som generellt mäts i dBA, och skalan går från 0 dBA till 140 dBA.

När man tittar på ljudnivåerna ser man att det även finns specifikationer för ljudeffektnivå och ljudtrycksnivå.

Ljudeffektnivå är ljudnivån uppmätt direkt vid ljudkällan och är den ljudeffekt en apparat avger.

Ljudtrycksnivå är ljudnivån som den uppfattas. Den beror dels på avståndet och dels på omgivningen. Ju längre bort från apparaten man är, ju lägre ljudnivå. Likaså uppfattas ljudnivån olika i olika omgivningar. En viss ljudeffekt ger betydligt högre ljudnivå inomhus än utomhus.

Daikins inomhusenheter anses vara mycket tysta. De avger generellt en ljudtrycksnivå på ca 30 dBA, vilket är jämförbart med ljudet när en person viskar.

Eftersom det finns fler storlekar på utomhusenheterna varierar ljudtrycksnivån. Den ligger mellan 40 dBA och 62 dBA. Det är jämförbart med fågelkvitter eller några personer som pratar med varandra.

Värmepumpar kräver inte så mycket. Vi rekommenderar att du schemalägger årligt underhåll med din installatör eller serviceleverantör för att se till så din värmepump fortsätter arbeta så effektivt som möjligt. En typisk service bör innefatta ett antal standardkontroller samt en grundlig rengöring av värmepumpen och filtren.